Lokalizacja fabryki

Lokalizacja fabryki

Lokalizacja fabryki chemicznej lub huty w jakimś rejonie kraju budzi niezadowolenie miejscowej ludności ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia naturalnego środowiska człowieka i pogorszenia warunków zdrowotnych. W dyskusji nad projektem budżetu przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej domagają się np. przyznania większej ilości środków na cele obronne, ale może się to dokonać przy danym zasobie środków tylko kosztem zmniejszonego przydziału środków na oświatę, ochronę zdrowia itp. Tylko w warunkach rosnącego zagrożenia państwo i społeczeństwo chętnie godzą się na wybór „armaty zamiast masła”. W normalnych warunkach pokojowych wybór jest bardzo trudny, a przedstawiciele różnych resortów oraz przedstawiciele różnych partii politycznych w parlamencie kierują się różnym systemem wartości i mają różne preferencje. Te przykłady wykazują, że wybory ekonomiczne spośród licznych, możliwych rozwiązań niemal zawsze dokonują się w warunkach sprzecznych interesów, konfliktowych układów, a szukanie kompromisu (możliwości wzajemnych ustępstw) jest najskuteczniejszą metodą uzyskiwania satysfakcjonujących rozwiązań.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments