Jakie fundusze niosą ze sobą duże ryzyko, a jakie niewielkie

Jakie fundusze niosą ze sobą duże ryzyko, a jakie niewielkie

Decydując się na zainwestowanie swoich pieniędzy na giełdzie, powinniśmy znać mechanizmy poszczególnych rodzajów funduszy i zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie mogą wygenerować oraz ewentualnych zysków. Generalnie wyróżnia się trzy rodzaje funduszy, dzielące się na instrumenty o różnym stopniu ryzyka giełdowego: fundusze bezpieczne, agresywne oraz mieszane. Fundusze, zaliczane do grupy instrumentów giełdowych bezpiecznych, są skierowane do osób, które nie są skłonne do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, zadowalają się zyskiem niekoniecznie oszałamiająco wysokim, jednak bezpiecznym, pozwalającym na spokojny sen. Do tego rodzaju funduszy należy zaliczyć takie instrumenty finansowe jak: fundusze rynku pieniężnego, gotówkowe, papierów dłużnych, czyli inaczej obligacji. Z kolei fundusze mieszane, zwane tez czasami hybrydowymi, składają się zarówno z funduszy, które część swoich aktywów inwestują agresywnie, z dużym stopniem ryzyka, jak tez i fundusze inwestujące dużą część posiadanych środków w instrumenty bezpieczne, jak obligacje skarbu państwa. Do głównych funduszy z tego segmentu można zaliczyć fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu, aktywnej alokacji oraz z ochroną kapitału. Do trzeciej grupy, czyli funduszy agresywnych możemy zaliczyć papiery wartościowe, składające się w głównej mierze z akcji, kwitów depozytowych – tego rodzaju instrumenty finansowe mogą zapewnić bardzo duże wzrosty, powstaje jednak ryzyko utraty też dużej części zainwestowanego kapitału.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments