Ekonomia jako nauka

Ekonomia jako nauka

Ekonomia jako nauka dostarcza narzędzi takiego wyboru. Pokazuje, jak liczyć nakłady, koszty i efekty, jak je porównywać ze sobą i jak znajdować najkorzystniejsze rozwiązania. Ważnym narzędziem analitycznym w rozważaniach teoretycznych jest pojęcie kosztu alternatywnego. Koszt alternatywny to koszt utraconych lub nie wykorzystanych możliwości. Kosztem alternatywnym przetrzymywania pieniądza w domu jest utracona możliwość otrzymania stopy procentowej w banku. Kosztem alternatywnym zbioru żyta z l ha ziemi jest rynkowa wartość ziemniaków, jakie można byłoby zebrać z tego samego l ha ziemi. Kierując się intuicyjnie pojęciem kosztu alternatywnego, rolnik stara się wybrać taką uprawę na danym obszarze ziemi, która przyniesie mu największe korzyści. Przy danym zasobie czynników produkcji kosztem alternatywnym zwiększonej produkcji masła jest wartość zmniejszonej produkcji innych przetworów mlecznych. Idea kosztu alternatywnego zbudowana jest na zasadzie „coś za coś”, czegoś więcej to innych rzeczy mniej, gdyż zwiększona produkcja wymaga zwiększonej ilości środków, co oznacza zmniejszenie tych środków w innych, alternatywnych dziedzinach produkcji.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments