Category Archives: kadry i płace

FMEA

FMEA

Analiza przyczyn i skutków wad, jak się ją powszechnie nazywa to jakościowa metoda niezawodności, która pozwala wcześnie wykrywać już istniejące błędy i przewidywać możliwość pojawienia się nowych. Wyróżniamy dwa rodzaje analizy FMEA. Pierwszy dotyczy produktu. Metoda wyłapuje słabe oraz silne strony danego produktu jeszcze w fazie projektowania. Pozwala to wprowadzić korekty zanim produkt trafi do produkcji. Zespół, który tworzy analizę przedstawia przedsiębiorcy kompleksowy plan działania. Firma oszczędza, ponieważ wykrycie błędu w fazie produkcji podnosi koszty jego usunięcia. Drugi rodzaj metody dotyczy procesu. Bada się sam przebieg procesu produkcji uwzględniając wszystkie jego aspekty. Analizie zostaje poddany także czynnik ludzki. Sprawdza się koordynację maszyn, środowisko i przepływ informacji między nimi. Badanie to wykonuje się zanim produkt trafi do produkcji seryjnej. Analiza przyczyn i skutków wad to w tej chwili najlepsze narzędzie na rynku. Znacznie obniża koszty wdrażania nowego produktu na rynek. Pozwala też ocenić ogólną kondycję firmy. Przedsiębiorcy wybierają ten rodzaj analizy instynktownie. Pozytywne opinie i niska cena przekonuje każdego.

stopa zwrotu IRR

stopa zwrotu IRR

W największym skrócie IRR oznacza jeden z rodzajów metody dyskontowej lub jak nazywają ją czasem ekonomiści metody dynamicznej. Opiera się na uwzględnianiu zmiany wartości pieniądza na przestrzeni dłuższego czasu. Dlatego jest wykorzystywana głównie przez duże przedsiębiorstwa do oceny projektów inwestycyjnych. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR przedstawia realną stopę dochodu z inwestycji, biorąc pod uwagę cały okres jej trwania. Do tak skrupulatnych wyliczeń niezbędne będzie wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania komputerowego. Chodzi o arkusze kalkulacyjne lub nieco wygodniejsze kalkulatory finansowe. Do obsługi komputera trzeba niestety zatrudnić profesjonalnych informatyków, posiadających również pogłębioną wiedzę matematyczną. Dlatego ta usługa nie należy do tanich. Jednaj jej skuteczność i pożytek jak przynosi są warte każdych pieniędzy. Przedsiębiorstwa, które bazują na ogromnych inwestycjach starają się minimalizować ryzyko strat. Chodzi o wykluczenie niepewnych projektów zanim firma zainwestuje pieniądze w ich realizację. IRR to jedna z najskuteczniejszych metod na rynku. Wykorzystują ją największe koncerny, a to najlepsza reklama.