Analiza marketingowa

Analiza marketingowa

Analiza mocnych i słabych stron (czynników wewnętrznych) odnosi się do charakterystyki przedsiębiorstwa, a szansę i zagrożenia (czynniki zewnętrzne) dotyczą rynku, na którym ono działa. Analiza opiera się na ocenie poszczególnych czynników na tle konkurencji. Liczba i rodzaj tych czynników są uzależnione od przedmiotu działania firmy. Ocena polega na wyborze czynników (postawieniu plusów), które dotyczą aktualnej pozycji przedsiębiorstwa. Następnie analizuje się parami mocne i słabe strony oraz szansę i zagrożenia. Porównanie sumy plusów w każdej parze wskazuje na przewagę mocnych stron nad słabymi (lub odwrotnie) oraz szans nad zagrożeniami (lub odwrotnie). Na podstawie tego porównania wyciąga się wnioski, co do przyszłych działań. Mocne strony wyróżniają firmę wśród innych pod warunkiem, że nie są powielaniem mocnych stron konkurentów. Analiza słabych stron ma na celu uświadomienie, co jest słabym punktem firmy i ile jest takich punktów. Znając słabe strony, można stworzyć plan ich eliminowania. Każdą słabą stronę można zamienić w mocną -jest to wyłącznie kwestia czasu i środków.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments