W co inwestować w obecnych niepewnych czasach

W co inwestować w obecnych niepewnych czasach

W czasie, kiedy na światowych rynkach i giełdach notuje się przeważnie spadki, nie wiadomo nawet, w która stronę zmierza światowa gospodarka, bardzo istotne są bezpieczne instrumenty inwestycyjne. Powstaje zatem pytanie, w co maja lokować zgromadzone środki fundusze inwestycyjne, by zapewnić swoim akcjonariuszom bezpieczny, a jednocześnie na godziwym poziomie zysk? W naszym kraju od pewnego czasu bardzo opłacają się inwestycje w papiery dłużne, emitowane przez ministerstwo finansów. Jest to zysk stabilny, w ostatnim czasie zapewniający wyższa stopę zwrotu niż najlepsze nawet lokaty bankowe. W nieco inne sytuacji są inwestorzy, którzy dotychczas lokowali środki w obligacje takich krajów jak Grecja, Portugalia czy Hiszpania – tam zyski są wielce niepewne, dlatego bardzo trudno będzie tym krajom wykupić swoje obligacje, nawet przy dużym wzroście oferowanego za nie oprocentowania. Analitycy polecają nadal inwestowanie w złoto, ta bowiem forma lokowania kapitału już od wielu miesięcy przynosi ciągle rosnące zyski i nic nie zapowiada odwrócenia takiej tendencji. Troszkę inna sytuacja może niedługo nastąpić na rynku surowców energetycznych, jak ropa czy gaz oraz kopalin, jak chociażby rudy miedzi.Spowolnienie głównych gospodarek świata – USA i krajów europejskich oraz wolniejszy wzrost gospodarek rozwijających się, czyli rynków wschodzących, jak Chiny, Indie czy Brazylia nie zapewnią wzrostu popytu na wspomniane surowce. Inwestorzy lokujący środki finansowe w akcje giełdowe różnych spółek musza się przygotować na nerwowy okres – co jest zresztą wpisane niejako w założenia tego rodzaju papierów wartościowych, gdzie można w krótkim okresie bardzo dużo zarobić, ale tez i stracić nieomal wszystko. Większość inwestorów szuka więc bezpiecznej przystani dla swoich pieniędzy w czasach tak niepewnych, jak obecne.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments