Usługi

Usługi

Usługi stanowią obecnie w wielu krajach dominujący obszar działalności społeczno-gospodarczej. Rozwój usług jest jedną z prawidłowości współczesnych gospodarek oraz świadczy o poziomie i jakości życia społeczeństw. W krajach wysokorozwiniętych pracą w usługach trudni się ponad połowa osób czynnych zawodowo. W Polsce także dostrzega się w ostatnim czasie rozwój usług. Najbardziej dynamicznie rozwijają się usługi bankowe, ubezpieczeniowe, medyczne, doradcze, transportowe, edukacyjne, ochrony mienia. Podstawową cechą odróżniającą usługę od dobra materialnego jest jej niematerialny charakter. W związku z tym sprzedaż usługi jest ściśle związana z czasem jej wytwarzania. Proces świadczenia usług wymaga, podobnie jak sprzedaż dóbr materialnych, stosowania marketingu. Działania marketingowe w firmie usługowej dotyczą trzech obszarów: marketingu zewnętrznego; marketingu interakcyjnego; marketingu wewnętrznego. Marketing zewnętrzny jest odpowiednikiem „klasycznego” marketingu, stosowanego przez firmy produkcyjne. Polega na dostarczaniu nabywcom korzyści przy pomocy czterech grup narzędzi: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. Oznacza to, że aby zaspokoić potrzeby nabywcy, firma musi najpierw przygotować swój produkt (czyli usługę), następnie ustalić jej cenę, sposoby dostarczenia i wreszcie przekazać komunikat o możliwościach nabycia.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments