Uczestnicy giełdy papierów wartościowych

Jeżeli mówimy o giełdzie, a dokładnie o giełdzie papierów wartościowych nie możemy zapomnieć o wymienieniu i krótkim opisie uczestników takowej giełdy. W kontekście uczestników giełdy można wyróżnić zasadniczo cztery ich grupy. Mamy, zatem do czynienia z samodzielnymi uczestnikami, pośrednikami, urzędnikami oraz gośćmi. Jak się okazuje najliczniejszą grupę uczestników stanowią pośrednicy. Takowi pośrednicy nazywani są maklerami giełdowymi. Maklerzy giełdowi reprezentują różnego rodzaju firmy maklerskie określane również, jako domy maklerskie. Tego typu pośrednicy jak sama nazwa mówi pośredniczą w transakcjach kupna oraz sprzedaży papierów wartościowych takich jak na przykład akcje spółek giełdowych. Co ważne dochód maklerów giełdowych stanowi procent od transakcji przez nich zawartych. Innymi słowy im więcej zarobią dla swoich klientów tym więcej zarobią dla siebie. W przypadku maklerów również mamy do czynienia z podziałem na dwie grupy. Mowa tu o maklerach kursowych oraz o maklerach wolnych. Pierwsi zajmują się obrotem papierami wartościowymi określonego rodzaju. Maklerzy wolni natomiast poza transakcjami w imieniu klientów przeprowadzają również transakcje kupna oraz sprzedaży w własnym imieniu i na własny rachunek. Oczywiście nie można zapominać o innych wymienionych uczestnikach. Samodzielni uczestnicy na przykład jak sama nazwa wskazuje mają prawo do sprzedawania oraz kupowania papierów wartościowych bez żadnych pośredników.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments