Struktura organizacyjna giełdy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną. Dlatego też podobnie jak inne spółki akcyjne musi posiadać określoną strukturę. Zajmijmy się, zatem tym, co zostało w temacie niniejszego artykułu poruszone, czyli jak wygląda struktura giełdy papierów wartościowych. Warto zacząć od informacji, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa. Do najważniejszych władz czy też elementów struktury takowej giełdy zaliczamy Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą oraz Zarząd Giełdy. Najwyższym organem w hierarchii jest oczywiście Walne Zgromadzenie. Pełna nazwa takowego organu brzmi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych spółek akcyjnych do udziału w walnym zgromadzeniu mają prawo wszyscy akcjonariusze spółki, którą w tym przypadku jest giełda. Do najważniejszych zadań walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy wprowadzenie ewentualnych zmian w statucie spółki jak i wybór członków Rady Giełdy. Za działanie giełdy i nadzorowanie takowego działania odpowiedzialna jest rada. Ona również decyduje o nadaniu lub też cofnięciu statusu członka giełdy. Ostatni z wymienionych organów, czyli zarząd jest odpowiedzialny za bieżące działanie giełdy papierów wartościowych. Do jego zadań należy między innymi dopuszczanie do obrotu papierów wartościowych czy określanie zasad wprowadzania takowych papierów wartościowych do obrotu.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments