Sponsoring

Sponsoring

Jedną z najszybciej rozwijających się form promocji jest sponsoring. Odgrywa on szczególnie istotną rolę w sytuacji nasycenia rynku innymi instrumentami promocji (głównie reklamą) i zmęczenia odbiorców ich oddziaływaniem. Sponsoring, chociaż stanowi samodzielny instrument promocji, jest ściśle powiązany z innymi instrumentami. W największym stopniu wspiera on działania z zakresu public relations. Jest też blisko powiązany z reklamą, ponieważ podobnie jak ona wymaga ponoszenia konkretnych nakładów, a eksponowanie znaku marki bądź nazwy odbywa się z reguły w środkach masowego przekazu. Istotą sponsoringu są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. W przypadku produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (np. wyroby alkoholowe, tytoniowe), sponsoring jest często jedyną możliwą formą promocji masowej. Ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem sponsoringu jest również zwiększające się zainteresowanie masową rozrywką oraz wzrost świadomości społecznej. Nie bez znaczenia jest też możliwość skorzystania z ulg podatkowych związanych z działalnością sponsorską.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments