Różne typy spółek

W polskim prawie mamy do czynienia z różnymi formami działalności gospodarczej. W niniejszym artykule spojrzymy na rynek biznesowy czy też związany z finansami pod kątem spółek. Innymi słowy postaramy się wymienić podstawowe typy spółek, jakie możemy spotkać w polskim prawie. Po pierwsze mamy do czynienia z podziałem spółek pod względem prawnym, a dokładnie rzecz biorąc pod kątem tego zgodnie, z jakim kodeksem takowe spółki działają. Mamy tu do czynienia z kodeksem handlowym i cywilnym. Zgodnie z kodeksem cywilnym wyróżniamy zasadniczo jeden typ spółek mowa tu o spółkach cywilnych. Jeżeli chodzi natomiast o prawo handlowe możemy wyróżnić dwa typy spółek. Są to spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Jednak nie jest to koniec takowego podziału. Otóż zarówno spółki osobowe jak i kapitałowe możemy podzielić dalej. I tak w ramach spółek osobowych wyróżniamy spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną. Natomiast w ramach spółek kapitałowych możemy wyróżnić dwa typy spółek. Mowa tu o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz o spółkach akcyjnych. Istnieją również możliwości kombinacji wymienionych spółek. Z racji korzyści finansowych związanych z podatkami istnieje możliwość połączenia spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieją również typy spółek powstałych w oparciu o wspólne prawo europejskie. Są to tak zwane spółki paneuropejskie.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments