Prawa przysługujące posiadaczom akcji

Każda akcja w kontekście akcji spółek giełdowych daje jej posiadaczowi określone prawa w stosunku do emitenta akcji, czyli spółki akcyjnej. Dlatego też akcje są często nazywane prawami. W niniejszym artykule skupimy się na tym, jakie tak na prawdę są to prawa oraz jak takowe prawa można podzielić. I tak, jeżeli chodzi o sam podział praw, jakie nadają akcje wyróżnić można dwie podstawowe grupy. Są to prawa majątkowe oraz prawa korporacyjne. W przypadku tych pierwszych mamy do czynienia z trzema typami praw. Po pierwsze są to prawa do udziału w zyskach danej spółki akcyjnej. Innymi słowy posiadacz akcji ma prawo do tak zwanej dywidendy. Drugie prawo dotyczy prawa do udziału w podziale majątku. Takowy podział może nastąpić na przykład przy likwidacji spółki. Prawa takowego udziałowcy nie może pozbawić ani uchwała ani statut spółki. Trzecim prawem tego typu jest prawo poboru akcji nowej emisji. W tym jednak przypadku w interesie spółki prawo to może zostać ograniczone lub wręcz wyłączone. Przejdźmy teraz do drugiego typu praw, a mianowicie do praw korporacyjnym. Podstawowym prawem tego typu jest prawo głosu. Prawo dotyczy udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Posiadacz akcji zyskuje to prawo w momencie pełnego pokrycia akcji. W tym wypadku również sytuacja głosu, a właściwie momentu, w którym ono zaczyna obowiązywać może być zmienione przez statut. Jak zatem widać sprawa praw też jest nieco skomplikowana.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments