Pieniądz rozrachunkowy

Pieniądz rozrachunkowy

Pieniądz rozrachunkowy to bardzo popularna forma dokonywania spłaty zobowiązań. Do pieniądza rozrachunkowego zaliczyć możemy wszystkie formy pieniądza bezgotówkowego. Pieniądzem rozrachunkowym w myśl zasady, która przedstawiona jest wyżej możemy zaliczyć czeki. Czek jest to pisemne zlecenie wypłacenia określonej na czeku kwoty pieniędzy. Wystawcę czeku nazywamy trasantem może nim być każda osoba, która posiada rachunek bankowy. Czeki możemy podzielić na gotówkowe, rozrachunkowe oraz zakreślone. Kolejną formą pieniądza rozrachunkowego są weksle, które są rodzajem papieru wartościowego imiennego, bądź też sporządzonego na zlecenie. Weksle pełnią różne funkcje, a zaliczamy do nich: funkcje płatniczą, funkcje refinansową, funkcje obiegową, funkcje gwarancyjną itp. Istnieje możliwość wystawienia weksle in blanco. Kolejną formą pieniądza rozrachunkowego są obligacje, którą są rodzajem papierów wartościowych. W papierach tych emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza. Są to papiery masowego obrotu występujące w seriach, a do najbardziej popularnych należą obligacje skarbowe. Ostatnio dzięki rozwojowi Internetu bardzo popularną formą płatniczą stał się pieniądz elektroniczny, który jest przechowywany na elektronicznych nośnikach informacji.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments