Odroczony podatek dochodowy

Firmy działające na rynku spotykają się z pojęciem podatku dochodowego. Od niego jest prowadzona także rezerwa, która wynika z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przedstawia się ona w wysokości kwoty podatku dochodowego, która wymaga w przyszłości zapłaty. Wynika to z pojawieniem się różnic przejściowych, czyli różnice, które powodują zwiększanie się podstawy obliczania podatku dochodowego na przyszłość. Same aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalamy w wysokości kwoty, która jest przewidziana w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. Jest to prowadzone w związku z ujemnymi różnicami przejściowi. Mają wpływ na zmniejszenie się w przyszłości podstawy obliczania podatku czy straty podatkowej, która jest możliwa do odliczenia. Od czego jest zależna wysokość takiej rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego? Głównie uwzględnia się stawki podatku dochodowego, które obowiązują w roku powstania obowiązku płacenia danego podatku dochodowego dla jednostki gospodarczej. Następnie firma musi pamiętać o rozliczeniach międzyokresowych przychodów. Są one przewidziane do umorzenia zobowiązania do czasu z uznania przez bank zawartej umowy. Skupiać może się jeszcze na spełnieniu warunków określonych w umowie, dotacji na środki trwałe, opłaty za świadczenia.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments