Obligacje skarbu państwa

Jednym z typów papierów wartościowych, jakie obecne są na naszym rynku są obligacje. Są to papiery, które w odróżnieniu od akcji nie dają nabywcy takowych papierów żadnych praw wobec emitenta takich jak na przykład współwłasność czy prawo do czerpania zysków z dywidendy. Obligacje to forma pożyczki. Omówimy ten typ papierów wartościowych na przykładzie Obligacji Skarbu Państwa. Jak już mówiliśmy obligacje tego typu to forma pożyczki. W takim wypadku pożyczkodawcą jest nabywca obligacji natomiast pożyczkobiorcą Skarb Państwa. Celem emisji takowych papierów wartościowym jest, zatem zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Jak każda pożyczka czy też kredyt również i takowe zobowiązanie wobec obywateli musi zostać spłacone. Państwo sprzedając obligacje zobowiązuje się jednocześnie do ich wykupienia po upływie określonego czasu. W takim wypadku do ceny, po jakiej zostały te obligacje zakupione dodawane są należne odsetki. W polskim prawie możemy mieć do czynienia z możliwością emisji akcji na różne okresy jak i ze stałym lub też zmiennym oprocentowaniem. Z punktu widzenia inwestorów ten typ papierów wartościowych jest jednym z najpewniejszych instrumentów pozwalających na zarabianie pieniędzy na papierach wartościowych. Oczywiście za wysokim poziomem bezpieczeństwa idzie z reguły niższy zysk. Tak jest też przy okazji obligacji. Zysk jest stosunkowo niewielki, ale niemal pewny, dlatego też wiele podmiotów decyduje się na tego typu inwestycje.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments