Obligacje Skarbu Państwa

Istniej wiele różnych sposobów na prowadzenie inwestycji czy też po prostu na inwestowanie posiadanych środków finansowych. Mogą to być z jednej strony sposoby bardziej ryzykowne, a z drugiej bardziej pewne. W niniejszym artykule zajmiemy się tymi bardziej pewnymi. Dokładnie rzecz biorąc będziemy mówić o Obligacjach Skarbu Państwa. Takowe obligacje są papierami wartościowymi. Ich emitentem, czyli podmiotem emitującym jest Skarb Państwa. W chwili emisji takowa obligacja ma określoną wartość. Zgodnie z takową wartością akcja jest sprzedawana. Kupującym mogą być obywatele. Każda obligacja ma coś w rodzaju terminu ważności. Oznacza to, iż po upływie pewnego okresu państwo jest zobowiązane takową obligację wykupić od jej posiadacza. Cena takowej akcji jest podana wcześniej. Dlatego też takowe obligacje dają pewny zysk. Nie jest to jednak zysk nazbyt okazały. Trzeba, bowiem uwzględnić dwa podstawowe elementy. Po pierwsze oprocentowanie takowej obligacji jest stosunkowo niskie, a z drugiej strony należy wziąć pod uwagę inflację. Jak zatem widać Obligacje Skarbu Państwa stanowią gwarancję zysku, ale jest to zysk stosunkowo niewielki. Dlatego też, aby faktycznie móc zarobić na obligacjach należy posiadać ich dużo. Tego typu inwestycje są podobnie jak na przykład lokaty terminowe łączone z bardziej ryzykownymi inwestycjami takimi jak na przykład akcje spółek notowanych na giełdzie. Mamy wtedy do czynienia z lokatami ustrukturyzowanymi.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments