Marketing interakcyjny

Marketing interakcyjny

Marketing interakcyjny dotyczy relacji z nabywcami. Jest nastawiony na tworzenie i utrwalanie więzi między przedsiębiorstwem a nabywcą dzięki oferowaniu wysokiej jakości obsługi przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nabywcy, oceniając usługę, biorą pod uwagę nie tylko to, co zostało zrobione, ale również jak zostało zrobione i jak zaprezentowane. Jakość usług zależy od kontaktu pomiędzy pracownikiem firmy usługowej a nabywcą i sposobu sprzedaży. Wykorzystuje się w tym miejscu piąte narzędzie marketingu-mix (zgodnie z formułą „5 P”), a mianowicie personel. Właściwe przygotowanie i wykorzystanie personelu związane jest z trzecim rodzajem marketingu firmy usługowej, a mianowicie marketingiem wewnętrznym (dotyczącym relacji z pracownikami). Chodzi o stworzenie takich stanowisk pracy, aby z jednej strony były atrakcyjne dla pracowników, z drugiej zaś zachęcały ich do jak najlepszej obsługi nabywców.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments