Inwestycje w obligacje rynkowe

Obligacje Skarbu Państwa możemy podzielić na dwa zasadnicze typy. Pierwszy to tak zwane obligacje oszczędnościowe do kupna, których prawo mają osoby fizyczne, rezydenci jak i nie-rezydenci. Drugą grupę obligacji skarbowych stanowią obligacje rynkowe. W przypadku takowych obligacji do ich kupna mają prawo oprócz podmiotów wymienionych wyżej również osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Mamy tu jednak pewne wyjątki. Obligacji rynkowych nie mogą nabywać podmioty finansowe, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważną sprawą dotyczącą obligacji rynkowych jest to, iż mogą one stanowić przedmiot obrotu giełdowego. Oznacza to, iż jest możliwy obrót nimi na giełdzie papierów wartościowych. Oprócz tego podobnie jak w przypadku obligacji oszczędnościowych obligacje rynkowe mogą być przedmiotem obrotu na rynku nieregulowanym. Takowy obrót może być prowadzony na podstawie umowy sprzedaży jak i umowy darowizny. Tego typu obligacje sprzedawane są w trzymiesięcznych emisjach. W Polsce mamy najczęściej do czynienia z obligacjami rynkowymi sprzedawanymi na okres dwóch lat, trzech lat, a także czterech i dziesięciu lat. W przypadku obligacji dwuletnich mamy do czynienia z oprocentowaniem stałym. W przypadku pozostałych obligacji jest to oprocentowanie zmienne. Obligacje rynkowe jak i oszczędnościowe stanowią bardzo pewny instrument inwestycyjny.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments