Giełda papierów wartościowych

Jednym z ważnych miejsc, które związane jest z finansami jest giełda papierów wartościowych. Jest to miejsce gdzie odbywa się handel takowymi papierami wartościowymi. Do najbardziej znanych ogólnie papierów wartościowych można zaliczyć obligacje w tym Obligacje Skarbu Państwa oraz akcje spółek giełdowych. W przypadku giełdy, o której będziemy mówić dużą część transakcji zawiera się właśnie na zasadzie handlu akcjami spółek giełdowych. Spółka akcyjna, która chce uczestniczyć w handlu na giełdzie, czyli mieć prawo do sprzedaży czy też emisji takowych papierów musi spełniać określone warunki. Jednym z takowych warunków jest kapitał zakładowy. W przypadku spółki akcyjnej kapitał zakładowy wynosi sto tysięcy złotych. Jest to wartość minimalna. Jednak, jeżeli takowa spółka chce prowadzić giełdę swoich akcji musi posiadać dużo wyższy kapitał. Takowa spółka zobowiązana jest, bowiem do posiadani kapitału zakładowego o minimalnej wartości czterdziestu milionów złotych. Oczywiście na giełdę ze swoimi akcjami nie można wejść od tak. Istnieją odpowiednie instytucje, które zajmują się dopuszczaniem spółek do emisji akcji i sprzedaży ich za pośrednictwem giełdy. Ponadto warto wspomnieć, iż giełda nie jest pozostawiona sama sobie. Istnieją odpowiednie podmioty nią zarządzające jak i podmioty nadzorujące jej działanie. W kontekście giełdy zawsze wspomnieć trzeba o Komisji Papierów Wartościowych. Są to tylko podstawowe informacje. Giełda jest bardzo skomplikowaną instytucją.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments