Funkcje pieniądza

Funkcje pieniądza

Pieniądz pełni liczne funkcje społeczne oraz ekonomiczne. Funkcje ekonomiczne pieniądza są to funkcje, do których z gospodarczego punktu widzenia pieniądz został przeznaczony. Pierwszą funkcją ekonomiczną jaką pełni pieniądz jest funkcja cyrkulacyjna inaczej nazywana również transakcyjną. W myśl tej funkcji uważa się, że pieniądz jest powszechnym środkiem wymiany, do której dochodzi w transakcjach kupna-sprzedaży. Kolejną funkcją ekonomiczną pieniądza jest funkcja obrachunkowa dotycząca miernika wartości towarów. Przy pomocy pieniądza możemy ustalić wartość określonych towarów po przez nadanie im ceny. Najbardziej powszechną funkcją pieniądza jest funkcja płatnicza, która mówi o tym, że pieniądz jest po prostu środkiem płatniczym. Kupujący za pomocą pieniądza dokonuje zapłaty za określone usługi bądź też towary. Najczęściej dochodzi do umówienia się na konkretny termin dokonania zapłaty. To, że pieniądz jest środkiem płatniczym jest oczywiste dla każdego z nas. Ostatnią funkcją ekonomiczną pieniądza jest funkcja tezauryzacyjna, która mówi o tym, że pieniądze mogą być również przechowywane, czyli oszczędzane. Funkcja ta dzieje się wtedy, gdy pozyskane przez nas pieniądze nie zostaną wykorzystane jako pokrycie kolejnych zobowiązań, tylko zostaną odłożone w celu oszczędzania.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments