Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny

Inwestowanie swoich pieniędzy jest doskonałym sposobem na pomnażanie swoich pieniędzy. Jak dobrze wiadomo im większe pieniądze inwestujemy tym większe są potencjalne zyski. Dlatego też osoby, które maja niewielkie finanse nie zarobią zbyt wiele. Rozwiązaniem takowych problemów stanowią fundusze inwestycyjne. Do takiego funduszu może przystąpić praktycznie każdy. Fundusze dzięki temu, że należy do nich wielu inwestorów gromadzą całkiem pokaźny kapitał inwestycyjny. Jak to już było wspomniane większy kapitał może zagwarantować większy zysk. Same fundusze inwestycyjne można podzielić na fundusze zamknięte oraz fundusze otwarte. Pozostaje jeszcze pytanie, w jaki sposób fundusze inwestują pieniądze swoich klientów? Inwestycje są różne. Wszystko zależy od tego, jakie ryzyko są skłonni ponieść dani inwestorzy. Mogą to być na przykład inwestycje w akcje spółek giełdowych. Tego typu inwestycje mogą przynieść duże zyski, ale są obarczone ogromnym ryzykiem związanym z nieustannymi wahaniami kursów a także z możliwością załamania rynku i wystąpienia bessy. Część inwestorów preferuje w takim układzie inwestycje, co prawda mniej opłacalne, ale za to obarczone mniejszym ryzykiem. Mogą to być na przykład bony skarbowe.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments