Etyka reklamy

Etyka reklamy

Etyka reklamy obejmuje zespół norm moralnych i zasad postępowania przyjętych w branży reklamowej. Odnosi się do relacji pomiędzy firmą a jej klientami, partnerami handlowymi, pracownikami oraz konkurentami. Normy etyki reklamowej zawarte są w odpowiednich kodeksach etycznych. Naruszenie reguł zawartych w tych kodeksach nie wywołuje sankcji prawnych (inaczej niż w przypadku wcześniej omówionych przepisów prawnych), ale negatywnie wpływa na opinię otoczenia. Przyjęcie takich kodeksów przez firmy jest dobrowolne. Pierwszym takim kodeksem w Polsce był „Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy” stworzony w 1996 roku przez polski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) na podstawie kodeksów obowiązujących w krajach zachodnich. Nad przestrzeganiem zasad kodeksu czuwała Rada Reklamy (składająca się z przedstawicieli podmiotów, które podpisały kodeks). Osoby fizyczne lub podmioty prawne po stwierdzeniu naruszenia przez reklamę norm etycznych zgłaszały skargę do Rady Reklamy, która po rozpatrzeniu skargi i orzeczeniu jej słuszności zwracała się do reklamodawcy z żądaniem wycofania lub zmiany reklamy.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments