Emisja pieniądza

Emisja pieniądza

Aby pieniądz znalazł się w obiegu potrzebne jest odpowiednie wprowadzenie go na rynek. Emisja pieniądza pozwala na cyrkulację zarówno pieniądza gotówkowego, jak i bezgotówkowego. W większości krajów emisją pieniądza zajmuje się bank centralny. Bank centralny ma wyłączność naprodukowanie i wydawanie nowych pieniędzy. Pieniądz pochodzący z banku centralnego stanowi prawny środek płatniczy na terenie danego kraju. Prawne środki płatnicze charakteryzują się tym, że żadna osoba prawna i fizyczna nie może odmówić przyjęcia zapłaty z tytułu należności w pieniądzu. Bilon tak samo jak pieniądz w banknotach jest formą prawną. Bank centralny może wprowadzać do obiegu pieniądz bezgotówkowy, dzieje się tak zwykle wówczas, gdy bankom komercyjnym udzielane są kredyty z banku centralnego. W Polsce emisją pieniądza zajmuje się Narodowy Bank Polski, czyli NBP. Oprócz emisji zwykłego pieniądza bank centralny zajmuje się również emisją monet o wartości kolekcjonerskiej. Monety kolekcjonerskie mają zwykle niewielki nominał, a celem ich emisji jest upamiętnienie ważnych wydarzeń, postaci. W Polsce pieniądze produkowane są obecnie w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz w Mennicy Polskiej SA.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments