Emerytura

Emerytura

Dla każdego pracownika, który wykonuje swoją pracę jest przewidziane odpowiednie wynagrodzenie. Część pieniędzy, jakie zarabia podczas swojej aktywności zawodowej przekazywane są na ubezpieczenie zdrowotne a także na przyszła emeryturę. Niedoskonałość państwowego systemu ubezpieczeń pociągnęła za sobą reformę w skutek, której obecnie mamy do czynienia z trzema filarami. Pierwszym jest ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Drugim obowiązkowym filarem są Otwarte fundusze Emerytalne. Każdy ubezpieczony w ZUS ma obowiązek zapisać się do jednego z takowych funduszy. Cześć składek emerytalnych jest odprowadzana do wybranego funduszu, który ma za zadanie pomnażanie zgromadzonych pieniędzy klienta. Istnieje również trzeci filar, który jest nieobowiązkowy. Tak czy inaczej gromadzenie pieniędzy na przyszłą emeryturę powinno leżeć w interesie każdego pracownika. Obecnie wiek emerytalny jest ustalony na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak istnieją poważne plany podwyższenia owego wieku w związku z niżem demograficznym. Szacuje się, że przyszłe emerytury mogą być dużo mniejsze niż zarobki osiągane przez pracowników przed przejściem na emeryturę. Może to spowodować drastyczny spadek poziomu ich życia, jeżeli sami nie zadbają o pieniądze na swoje życie.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments