Dochody ludności

Dochody ludności

Rozporządzalne dochody pieniężne ludności wyznaczają siłę nabywczą społeczeństwa i poszczególnych jednostek. Dochód przeznaczony na zakupy dóbr i usług tworzy popyt globalny na danym rynku. Wynika stąd, że popyt nie pokrywa się z potrzebą. Każdy człowiek ma nieograniczone potrzeby, ale stwarza popyt na rynku tylko w takim stopniu, w jakim wynika to z siły nabywczej posiadanego pieniądza. Znajduje ona potwierdzenie nie tylko w przedsiębiorstwie, gospodarstwie domowym, ale także w całej gospodarce narodowej. Nawet najbogatsze kraje cierpią na niedostatek środków w stosunku do potrzeb finansowania obrony narodowej, porządku publicznego, oświaty, nauki, kultury, ochrony zdrowia itp. W każdej rodzinie jest zbyt wiele potrzeb w stosunku do finansowych możliwości ich zaspokojenia. Mówimy wówczas, że występują twarde ograniczenia budżetowe w rodzinie lub państwie. W przedsiębiorstwie też obowiązuje zasada twardego ograniczenia budżetowego w tym sensie, że przedsiębiorstwo nie może wydać więcej niż wynoszą jego wpływy ze sprzedanej produkcji. W przeciwnym przypadku traci ono płynność finansową, co może doprowadzić do upadłości firmy i utraty kapitału oraz miejsc pracy.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments