Czym jest papier wartościowy

Papier wartościowy jest dokumentem w formie papierowej lub też w formie zapisu elektronicznego dającym jego właścicielowi pewne prawa wobec emitenta takowego papieru wartościowego. Jakie mogą to być prawa? Wszystko zależy od tego, jaki to jest papier wartościowy. Bardzo często spotykamy się dwoma typami papierów wartościowych. Po pierwsze może chodzić tu o akcje spółek giełdowych, a po drugie o obligacje w tym obligacje skarbowe. Ogólnie rzecz biorąc dają one właścicielom różne prawa. Akcja daje prawo do czerpania zysków z działalności danego emitenta. Innymi słowy mowa tu o udziale w jego zyskach, czyli dywidendzie. Z drugiej strony takowy właściciel mam prawo do podziału majątku spółki w przypadku jej upadłości. Może też uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy gdzie może zabierać głos. Obligacja takowych praw mu nie daje. Natomiast posiadacz obligacji ma zagwarantowane, że po upływie określonego czasu, który zapisany została przy emisji danej partii czy dokładnie rzecz biorąc serii ich emitent wykupi takowe obligacje od niego płacą wartość nominalną obligacji jak i odpowiednie odsetki. W takim wypadku zysk jest stosunkowo mały, ale niemal pewny. Jak zatem widać takowe papiery wartościowe funkcjonują na różnych zasadach i dają posiadaczom różne prawa tym niemniej zawsze jakieś dają. Dlatego też papiery wartościowe określa się również, jako prawa. Tak czy inaczej chodzi o zysk finansowy.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments