Czy warto inwestować obecnie w rynki rozwijające się

Czy warto inwestować obecnie w rynki rozwijające się

Jeszcze bardzo niedawno większość analityków rynkowych twierdziła, że ratunkiem dla światowej gospodarki, pogrążonej w kryzysie, będzie dynamiczny rozwój rynków wschodzących. Jeśli chodzi o kontynent azjatycki, takimi rynkami miały być gospodarki Chin oraz Indii, na półkuli zachodniej taką role przypisywano Brazylii, natomiast w Europie sytuacje gospodarcza miała wspomagać Rosja. Tymczasem ostatni rok pokazał, że gospodarki wymienionych krajów rozwijały się tylko nieznacznie lepiej, niż krajów europejskich pogrążonych najbardziej w kryzysie, a więc Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii. Chiny oraz Indie postrzegane były jako ogromny eksporter, a zarazem rynek wewnętrznego zbytu towarów, natomiast Rosja i Brazylia jako kraje eksportujące w ogromnych ilościach wszelkiego rodzaju surowce. Sytuacja taka dowiodła, że spowolnienie gospodarcze, notowane w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, wywiera tak silny negatywny wpływ na gospodarkę światową, że nie są w stanie odwrócić tego procesu nawet dynamicznie rozwijające się rynki wschodzące. Jest to skądinąd zrozumiałe, gdyż słabszy rozwój dotychczasowych liderów gospodarek światowych powoduje zarówno zmniejszenie się konsumpcji w tych krajach, jak też i zapotrzebowanie na surowce energetyczne. Trudno więc przewidzieć, jakie trendy będą panowały w gospodarce światowej i na giełdach w najbliższym czasie.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments