Czy spółki notowane na New Connect są godne uwagi inwestorów

Czy spółki notowane na New Connect są godne uwagi inwestorów

Na polskim rynku finansowym jakoś przyjęło się takie postrzeganie spółek zgromadzonych na New Connect jako mniej istotnych dla potencjalnych inwestorów, czy też mniej pewnych i stabilnych. Wielu inwestorów uważa wręcz, że spółki notowane właśnie na New Connect są elementem jakby kapitału spekulacyjnego, nie maja utrwalonych marek, są krótko obecne na rynkach finansowych, co powoduje niechęć do inwestowania w nie. Tymczasem, jak wykazują ostatnie notowania, właśnie spółki z sektora notowane na New Connect zapewniają stały, stabilny wzrost zysków, oscylujących w ciągu ostatnich 12 miesięcy na bardzo zadowalającym poziomie. Krytycy spółek na New Connect zarzucają też, że posiadają one stosunkowo niewielką płynność inwestowania i handlu, co utrudnia w znacznym stopniu lokowania tam kapitału, jak tez bezpiecznego i w miarę szybkiego wyjścia z niechcianych w danym momencie inwestycji. Jednak należy zwrócić uwagę, że spółki notowane na naszej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie także nie wszystkie są wielkie i znane, a pomimo to chętnie nabywamy ich akcje. Wielu inwestorów zaczyna ostatnio przekonywać się do spółek notowanych na New Connect, w ramach zróżnicowania portfela inwestycyjnego obok akcji kupowanych na GPW inwestują tez w te właśnie spółki – taką strategię przejmują też ostatnio niektóre fundusze inwestycyjne.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments