Czek

Czek

Pieniądze mogą być przekazywane pomiędzy stronami transakcji fizycznie, bądź też za pośrednictwem banku. Banki są instytucjami finansowymi, które umożliwiają różnym osobom oraz instytucją gromadzenie, przechowywanie, wpłacanie i wypłacanie posiadanych przez nich sum pieniężnych. Czek jest jedną z form dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym. Czeki są formą uznawaną przez prawo. Każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada konto bankowe może wystawić czek. Remitent to osoba fizyczna lub prawna na rzecz, której czek jest wystawiony. Czek wystawiony może być na poszczególna osobę, wówczas mówimy o czeku imiennym, bądź też na okaziciela. Prawa do czeku mogą być pomiędzy jednostkami przenoszone. Wartość czeku wypłacana jest remitentowi z konta wystawcy czeku, za jego okazaniem. Czeki podzielić można na gotówkowe, rozrachunkowe i zakreślone. Czeki gotówkowe są najpowszechniejszą formą czeków. Zlecają one bankowi wypłatę gotówki na rzecz okaziciela czeku. Czeki rozrachunkowe służą natomiast do rozliczeń bez udziału gotówki, wobec czego wartość pieniężna oznaczona na czeku przekazywana jest bezpośrednio na konto bankowe osoby, na którą czek został wystawiony.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments